Samenwerking Voedselvangnet en Voedselbanken geformaliseerd

Houten, 15 december 2021
Op het servicecentrum van Voedselbanken Nederland in Houten zijn de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en Stichting Voedselvangnet een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangegaan. Voorzitters Leo Wijnbelt van de Voedselbanken en Wim Nieland van Voedselvangnet hebben dit met hun handtekening bekrachtigd.

Op foto vlnr: Tom Hillemans (VBN), Leo Wijnbelt (VBN), Marco van der Woude (SVV), Wim Nieland (SVV) en Marc van Alphen (SVV)

De 171 Voedselbanken die zijn verenigd in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken hebben als motto “Oog voor voedsel, hart voor mensen”. Ze werken met vrijwilligers aan armoedebestrijding en voorkomen van voedselverspilling.

Stichting Voedselvangnet heeft ten doel het met vrijwilligers (Europees) aanbesteden, inkopen, tijdelijk op voorraad houden en schenken van levensmiddelen en aanverwante artikelen zoals persoonlijke verzorgings- en hygiënemiddelen en toiletartikelen ten behoeve van mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

“De doelstellingen van de Voedselbanken en Voedselvangnet liggen in elkaars verlengde. We bieden met onze inkoopactiviteiten toegevoegde waarde. Op een doelmatige, duurzame én rechtmatige wijze voedsel kopen waar (tijdelijk) geen regulier verspillings-aanbod van is bij de Voedselbanken helpt in tijden van nood”, aldus Nieland.

Wijnbelt beaamt dit; “Voedselvangnet helpt ons om het aanbod van voedsel in de wekelijkse verstrekkingen aan de 40.000 gezinnen die afhankelijk van ons zijn, constant te houden. Door de crisis is onze vraag gestegen, maar door een toenemende efficiency in de voedselketen neemt het aanbod juist af. Door de bijdrage van Voedselvangnet wordt het aangeboden assortiment constanter en worden seizoenspatronen opgevangen. Iets waar we steeds meer behoefte aan hebben”.

Voor meer informatie zie:

http://www.voedselbankennederland.nl
https://www.voedselvangnet.nl