In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Onder hen 250.000 kinderen. De 171 voedselbanken in Nederland helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedsel. Hiervoor werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Al het voedsel dat zij krijgen en verdelen is gedoneerd.

Door de coronacrisis, de hoge inflatie, hoge energie- en voedselprijzen melden veel nieuwe klanten zich bij de Voedselbank. Omdat het reguliere aanbod van gedoneerd voedsel voor de Voedselbank niet toeneemt, is het inkopen van extra voedsel onontkoombaar.

Het ministerie van SZW en de Europese Commissie dragen met (ESF) subsidies financieel bij aan het dreigende voedseltekort. Omdat Voedselbanken Nederland uit principe nooit hebben betaald voor voedsel, en dat ook niet zullen gaan doen, wordt van het subsidiegeld door een onafhankelijke stichting voedsel ingekocht. Hiervoor is in juni 2021 stichting Voedselvangnet opgericht.

Stichting Voedselvangnet is sinds haar oprichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).