Kamerbrief toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp aan Voedselvangnet

Kabinet trekt extra geld uit voor voedselhulp en bestrijding menstruatiearmoede

Het kabinet kent voor de komende vier jaar in totaal € 15,8 miljoen subsidie toe aan Stichting Voedselvangnet voor de inkoop van voedingsmiddelen en andere zaken zoals kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Met het geld worden ook activiteiten en acties gefinancierd gericht op het bestrijden van armoede, specifiek bij kinderen. Het kabinet reserveert daarnaast middelen voor het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van voedselhulp en maakt twee miljoen euro vrij voor het tegengaan van menstruatiearmoede. Met die middelen kan het Armoedefonds het aantal uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten uitbreiden van 1.500 naar 2.500.

Lees dit nieuwsbericht (inclusief kamerbrief) van de Rijksoverheid hier verder.