Voedselvangnet ontvangt ANBI status

Stichting Voedselvangnet heeft in december 2021, met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting (17-06-2021), de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen van de Belastingdienst. Zie hier …

Kamerbrief 1 november 2021

Voedselbanken krijgen ruimere mogelijkheid om voedselaanbod te garanderen Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan¬†voedsel inkopen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput …

Kamerbrief 24 april 2021

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), over de actuele stand van zaken rondom de voedselbanken. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/28/kamerbrief-over-actuele-stand-van-zaken-voedselbanken