Voedselvangnet ontvangt ANBI status

Stichting Voedselvangnet heeft in december 2021, met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting (17-06-2021), de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen van de Belastingdienst. Zie hier …

Kamerbrief 1 november 2021

Voedselbanken krijgen ruimere mogelijkheid om voedselaanbod te garanderen Bij een tekort aan producten kan een onafhankelijke stichting voortaan voedsel inkopen ten behoeve van de klanten van de voedselbanken. Daarvoor wordt geput …

Kamerbrief 24 april 2021

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), over de actuele stand van zaken rondom de voedselbanken. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/28/kamerbrief-over-actuele-stand-van-zaken-voedselbanken